Ana Sayfa

Wonderware Türkiye Operasyonel Güvenirlik Çözümleri

Bir sistemin başarısı temel olarak güvenilirliğini, sürdürülebilirliğini ve kullanılabilirliği kapsamaktadır. Bir veya daha fazla operasyonu gerçekleştirirken kullanılan bu sistemlerin yetenekleri, operatör seviyesinden yönetici kademesine kadar tüm çalışanların kendilerine duydukları güveni arttırmaktadır. Operasyonel güvenilirlik bu yeteneklerin incelenmesini sağlayan çözümler içermektedir.

Operasyonel Güvenirlik Nedir?

Büyük verinin bir standart olması ile operatörler, süreçler ve varlıkları birbi bağlamak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Operasyonlar, her zamankinden daha fazla endüstri ihtiyaçlarınızın optimize edilmesine, dijital teknolojilerin güçlendirilmesine, daha hızlı ve iyi kararlar verilmesine ihtiyaç duymaktadır. Dijital ortam aracığıyla departman görevlilerine ulaştırılan veriler, doğru istatistiksel analizler sayesinde standartlaştırılmış süreçler ve varlıklar için uçtan uca görünürlüğü destekleyen durumsal farkındalık, otonom dijital ikizler ve yapay zeka odaklı tahminler yaratmaktadır. Kestirimci alarm ve Kestirimci Analiz gibi operasyonlar modern endüstrinin gücünü kullanmak ve her durumda en iyi güvenilirliği elde etmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgi ve öngörüleri makine öğrenmesi yöntemlerini kullanarak üretebilmesine ek olarak bunları karlı ve dayanıklı bir operasyon stratejisine dönüştürmesinden dolayı çok büyük bir öneme sahiptir.

Operasyonel Güvenirlik ne sağlamaktadır?

  • Dijital İkiz yaratır.
  • Riskleri düşürür.
  • Güvenliği düşürür.
  • Değişikliklere hızlı uyum sağlamanıza imkan yaratır.

Özellikle veri toplama, raporlama, analiz ve yapay zekâ gelişimi konularında firmaların altyapı oluşturma çalışmaları, dijital dönüşüm fırsatı ortaya koymaktadır. Yatırımları etkin gerçekleştirmek ve yapılacak yatırımın maliyetleri minimize etmek kurumların en önemli hedeflerindendir. Bununla birlikte üretim verimliliği ve kaliteyi yükseltecek çalışmalar için mevcut verilerden faydalanmak ve bu verileri anlamlı bilgilere dönüştürmek kurumların sürdürülebilirliği açısından kritik bir konudur. Wonderware Türkiye çözümü olan Aveva Insight işletmelerin minimum maliyetle maksimum fayda elde etmesini sağlamaktadır ve veriden faydalanarak buna uygun sürdürülebilir geleceği inşa etmek için gerekli teknolojik destekleyici alt yapıyı sağlamaktadır.

Wonderware Türkiye olarak sunduğumuz bulut çözümü olan Aveva Insight Yönetim Platformu, geniş bir altyapı ile dijital teknolojilerin firmalara sağlamış olduğu avantajları göstermektedir. Özellikle gelişim hedefleyen ve hedefine ulaşmak isteyen firmaların endüstriyel proses, enerji, üretim operasyon vb. veri toplaması, toplanan veriler üzerinde analizler gerçekleştirerek operasyonlarında karar vermesini destekleyen çözüm olan Aveva Insight çözümü tüm operasyonel verileri bir kaynakta toplanırken, şeffaf çalışma anlayışı ile bu verilerden bütün departmanların faydalanması gelecek çözümleri oluşturma konusunda çok iyi fırsatlar hazırlamaktadır.

Operasyonel Güvenirliğin Faydaları nelerdir?

1. Ekipman verimliliği sağlar.
Gereksiz bakım ve temizliğe engel olur.
Ürün kalitesini istenilen değerlerde tutar.
Optimum bakım planlaması sağlar.
2. Plansız duruşları engeller.
Üretime engel olabilecek hataları önceden tanımlar.
Kuralcı eylemler oluşturur.
“Condition Monitoring” sağlanır.
3. Sürdürülebilirlik sağlar.
Enerji Verimliliği sağlanır.

Operasyonel Güvenirliğe yönelik çözümlerimiz nelerdir?

Varlık Güvenilirliği

Süreç Güvenirliği

Veri ve Sistem Güvenirliği

Operasyonel Güvenilirlik Çözümlerimizin Faydaları

Daha iyi kararlar almak için operasyonlarınız süresince farkındalığınızı arttırmaktadır.
OEE Performans değerlerini arttırarak iş gücü yaratır ve operasyonlarda güvenlik ve güvenirlik sağlar.

Etkinliği ve üretkenliği artırırken israfı mininum seviyelere indirmek için kullanılabilirsiniz.
Birbirinden farklı yazılımları izole bir şekilde bir araya getirmenin sürdürülemez ve endüstriyel veri silolarından değer elde edemez olduğu noktalarda mühendislik ve işletim verimliliği elde edersiniz.

Varlıklarınızı iş risklerinize göre düzenleyerek önceliklerinizi belirleyebilirsiniz.
Gelişen iş gücü gereksinimler iyileştikçe Verimlilik, kritik kararlar vermek için kullanılan sistemler dijital bir iş parçacığını oluşturulmasını sağlayan teknolojileri içerir.

Wonderware Türkiye

VARYAP Plaza Esenyalı Mah. Yanyol Caddesi

No: 61 Ofis No: 131-132 Pendik-İstanbul

sales@wonderware-tr.com

+90 (216) 392 0101

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.